Doelgroep
De tweedaagse workshop "Natuurlijk doen wat ik doe", een variant op de tweedaagse workshop "Do as I do", is bedoeld voor alle hondeneigenaren die op een bijzondere, (voor eigenaar én hond) actieve en unieke manier met hun hond bezig willen zijn. Deze workshop is ook geschikt voor honden met gedragsproblemen! Wel verzoeken wij u om deze gedragsproblemen even bij uw inschrijving te vermelden. We proberen er dan in de grootte en/of samenstelling van de groep rekening mee te houden.

Cursusinhoud
De meeste hondentrainingen zijn gebaseerd op vormen van associatieleren, waarbij de hond verband leert leggen tussen een stimulus (signaal, actie) en het gewenste gedrag (respons) dat daar bij hoort, doordat dat gewenste gedrag hem/haar iets (een beloning) oplevert. In de workshop "Do as I do" wordt gewerkt op een geheel andere manier: er wordt gebruik gemaakt van een vorm van sociaal leren, ook wel observerend leren of imitatieleren genoemd. Imitatieleren tussen soortgenoten onderling was al langer bekend, maar niet alle wetenschappers zijn het er over eens welke (zoog)dieren beschikken over het vermogen tot imitatieleren. Honden blijken hiertoe in ieder geval prima in staat te zijn! Niet alleen blijken zij van elkaar te leren, ook blijken zij in staat te zijn om van andere (zoog)dieren - in dit geval: de mens - te kunnen leren. De "Do as I do" trainingsmethode is gebaseerd op imitatieleren en wordt sinds enkele jaren succesvol toegepast door de Italiaanse ethologe en onderzoekster Claudia Fugazza.

Tijdens de reguliere workshop "Do as I do" wordt gewerkt volgens het strikte protocol dat bij de "Do as I do" trainingsmethode hoort. Voorwaarde om aan deze reguliere workshop te kunnen deelnemen, is dat uw hond in staat is om minimaal 6 trucs/gedragingen uit te voeren op stemcommando. In deze aangepaste workshop "Natuurlijk doen wat ik doe" pakken we het anders aan: we grijpen terug op de volgorde van de leerprocessen die bij de Natuurlijke Opvoeding wordt gehanteerd:

  • leren op basis van fysiek (verzorgend en rangordebevestigend) contact en geurentaal
  • leren op basis van lichaamstaal (gebaren)
  • leren op basis van lichaamstaal (gebaren) in combinatie met stemcommando's
  • leren op basis van stemcommando's

Waar bij de meeste hondentrainingen het werken met stemcommando's de beginpositie is, is dit bij de Natuurlijke Opvoeding juist het eindstation! Wanneer u bovenstaande opsomming ziet, zal het u direct duidelijk zijn dat het principe van het sociaal leren (dat bij pups zelfs al in het nest begint) niet - zoals bij de reguliere workshop "Do as I do" het geval is - pas op de vijfde plaats zou moeten komen, maar op een gedeelde tweede plaats. Toch wordt voor deelname aan de reguliere "Do as I do" workshop het beheersen van opdrachten op stemcommando als vereiste gesteld. Enerzijds omdat de meeste honden nu eenmaal direct op basis van stemcommando's worden getraind, anderzijds omdat het voor de eigenaar gemakkelijker is om vanuit een bekende basis te gaan werken aan iets onbekends.

Een ander uitgangspunt dat bij het uitvoeren van het protocol van de "Do as I do" trainingsmethode wordt gehanteerd is dat elk goed gedrag rijkelijk beloond dient te worden, bij voorkeur met voerbeloningen. Ook dit is iets dat binnen het Natuurlijk Opvoeden niet in die mate en niet op die manier wordt toegepast. Kijken we naar honden (wolven) in het wild, dan zien we juist bij sociaal leren dat dit doorgaans zelfbelonend werkt: het volbrengen van de taak, dát is de beloning. En..... werkt dat bij mensen niet vaak óók op deze manier? Voor een nadere beschouwing over het werken met beloningen verwijs ik u graag naar de volgende artikelen op deze website:

Om de workshop "Do as I do" beter te laten aansluiten bij de Natuurlijke Opvoeding zoals BS Sennenhonden deze toepast is er naast de reguliere workshop een aangepaste workshop opgezet: de workshop "Natuurlijk doen wat ik doe". In deze aangepast workshop kunt u gewoon kennismaken met de leuke en uitdagende "Do as I do" methode die garant staat voor plezier voor baas én hond, maar passen we die toe op een andere manier en hoeft uw hond niet de vereiste zes stemcommando's te kunnen uitvoeren.

De theorie die bij de reguliere "Do as I do" methode hoort, wordt in aangepaste vorm over beide workshopdagen verdeeld, zodat theorie en praktijk elkaar afwisselen. Doordat de deelnemers om de beurt met hun hond aan het werk gaan, brengen we ook zélf een stukje sociaal leren in de praktijk!

Organisatorische en huishoudelijke zaken

  • De workshop bestaat uit 4 groepslessen, welke over 4 dagdelen (= 2 opeenvolgende dagen) zijn verdeeld
  • Elke les duurt 2 1/2 uur
  • Minimaal aantal deelnemers per groep: 2
  • Maximaal aantal deelnemers per groep: 4
  • U wordt verzocht om minimaal een kwartier vóór aanvang van de les aanwezig te zijn, koffie en thee staan voor u klaar

Vooropleiding

Voor deze workshop is voor u als eigenaar én voor uw hond geen vooropleiding vereist.

Benodigheden
Uiteraard neemt u uw hond mee naar deze workshop. U kunt uw reguliere halsband (géén slipketting) en lijn gebruiken. Wanneer uw hond nog niet volledig los kan werken, is een lange(re) lijn aan te bevelen. Tot slot dient u als eigenaar te zorgen voor makkelijk zittende kleding en een paar stevige schoenen. Vergeet u ook uw goede humeur niet?

Minimumleeftijd
Voor deze workshop geldt géén minimumleeftijd voor uw hond. Iedere hond kan deelnemen.

Gezondheid
Wanneer u zich aanmeldt voor de workshop, geeft u daarmee te kennen dat de gezondheid van uw hond geen beperking vormt voor deelname aan de workshop. Toch kan het zo zijn dat tijdens de workshop door BS Sennenhonden wordt geconstateerd dat voortzetting van uw deelname aan de workshop een gevaar voor de gezondheid van uw hond zou kunnen opleveren. Mocht dit het geval zijn dan wordt u verzocht de adviezen die u op dat moment krijgt, ter harte te nemen en zonodig uw deelname aan de workshop te staken. Uiteraard gunt BS Sennenhonden iedere deelnemer een plezierige tijd, maar de gezondheid van uw hond (en van uzelf natuurlijk ook) staat altijd voorop!

Inschrijving
De inschrijving voor deze workshop vindt plaats volgens de procedure zoals vermeld in het onderdeel Workshops - Algemene Informatie.

Cursusgeld
De kosten voor de workshop "Natuurlijk doen wat ik doe" bedragen € 75,00. (inclusief consumpties). Voor de lunch dient u zelf te zorgen, consumpties tijdens de lunch zijn inclusief.

Algemene Cursusvoorwaarden
Door uw inschrijving voor de workshop "Natuurlijk doen wat ik doe" verklaart u zich akkoord met de Algemene Cursusvoorwaarden van BS Sennenhonden. Leest u daarom deze Algemene Cursusvoorwaarden door vóórdat u zich inschrijft.

 

Filter
Heeft u vragen over een artikel in deze categorie? Laat het ons weten!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *