Steeds vaker merk ik dat potentiële cursisten de behoefte hebben aan een meer gedegen beoordeling van het gedrag van hun hond, een beoordeling die verder gaat dan het bespreken van het gedrag tijdens telefonisch contact maar ook een beoordeling die verder gaat dan de beoordeling zoals die tijdens een gedragstest wordt gedaan. Om in deze behoefte te voorzien bied ik de mogelijkheid tot observatie van uw hond tijdens een verblijf in mijn eigen roedel. Uw hond draait gedurende de observatieperiode volledig mee in mijn roedel en verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij een normale woonsituatie. Hierdoor krijg ik een beeld van hoe uw hond in het dagelijkse leven functioneert (kan functioneren) zónder de aanwezigheid van u en uw eventuele gezinsleden.

In aanvulling op de observatieperiode kan een interne training of een externe training worden geboekt. Het beeld dat ik tijdens de observatieperiode krijg, geeft enerzijds informatie over de capaciteiten en mogelijkheden van uw hond, anderzijds geeft dit beeld informatie over de mogelijkheden om uw hond eventueel te herplaatsen, wanneer na een uitgebreide bespreking van de situatie de conclusie zou zijn dat een training en/of terugkeer in uw thuissituatie voor uw hond niet tot het beoogde resultaat zou leiden.

Op basis van mijn ervaring ben ik in staat om in een relatief korte periode een beeld te vormen over uw hond, maar uw hond moet wél de gelegenheid krijgen om zich in de nieuwe omgeving te kunnen settelen. Daarom is het belangrijk dat de observatieperiode niet te kort is. Mijn ervaring is dat een periode van drie tot zes weken het beste (meest complete) beeld geeft van het gedrag van uw hond.

Na afloop van de observatieperiode ontvangt u een rapportage met daarin mijn bevindingen en indicaties met betrekking tot de trainbaarheid en plaatsbaarheid van uw hond. Is uw hond voldoende trainbaar, dan bevat de rapportage ook indicaties met betrekking tot attentiepunten voor een eventuele vervolgtraining. Tijdens de observatieperiode blijft u als eigenaar aansprakelijk voor eventuele schade die door uw hond wordt aangericht en komen ook eventuele dierenartskosten voor uw rekening. U geeft voldoende eigen voeding mee.

Boek nu een interne observatieperiode voor jouw hond

Het boeken van een interne observatieperiode voor jouw hond werkt als volgt:

  • Je neem telefonisch contact op om de problemen die jij met jouw hond ervaart te besprekeneen periode te reserveren
  • Tijdens dit contact bespreken we (globaal) jouw wens(en) en of ik denk jou te kunnen helpen door tijdens de observatieperiode de problemen die jij met jouw hond ervaart duidelijk in beeld te brengen en jou op grond daarvan een advies te geven over jouw verdere opties
  • Je vult het Intakeformulier Individuele Begeleiding in, zodat ik voldoende informatie heb over het gedrag van jouw hond in jouw thuissituatie
  • Je boekt de observatieperiode via de onderstaande opties
  • Na ontvangst van het intakeformulier voor jouw hond en jouw betaling is jouw observatieperiode vastgelegd
  • Je ontvangt vervolgens binnen enkele dagen per mail een bevestiging met daarin nog wat extra uitleg over de observatieperiode

Handig: Boek gelijk extra trainingstijd voor jouw hond!

Wanneer je graag wilt dat ik tijdens de observatieperiode persoonlijk met jouw hond ga trainen, kun je via onderstaande opties gelijk óók een aantal uren extra trainingstijd boeken.

NB: Vanwege de samenstelling van mijn eigen roedel kan ik helaas geen loopse teven ter observatie opnemen.

Filter
Natuurlijk Opvoeden - Intern - Extra training
De vermelde prijs betreft de prijs per uur extra training. Rekenvoorbeeld: Wilt u dat ik tijdens het interne verblijf van uw hond persoonlijk 4 uur met hem/haar ga trainen, dan bestelt u dit artikel 4 keer. Uw reservering voor extra trainingstijd is definitief na ontvangst van uw betaling.

€ 25,00*
Natuurlijk Opvoeden - Intern - Observatie
De vermelde prijs betreft de prijs per dag, waarbij de dag van aankomst en de dag van vertrek beide als hele dag meetellen. Rekenvoorbeeld: komt uw hond 3 weken (21 dagen) ter observatie dan bestelt u dit artikel 3*7 = 21 keer (= 21 dagen).

€ 20,00*
Heeft u vragen over een artikel in deze categorie? Laat het ons weten!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *